sobota, 30 czerwca 2018 OSZCZĘDZANIE

Lokata Na Nowe Środki na 3,1% w skali roku w Idea Bank


W zeszłą sobotę pisałem o Lokacie Wielki procent na 2,9% w skali roku. Okazuje się, że nie trzeba było dłużej czekać na jeszcze lepszą Lokatę Na Nowe Środki na 3,1% w skali roku.

Co więcej z lokaty skorzystać wszyscy, tj. osoby posiadające konto i te bez konta. Jeśli nie korzystaliście jeszcze z lokat w Idea Bank to możecie skorzystać z Lokaty Happy na 4% w skali roku.


Lokata na Nowe Środki na 3,1%


Lokata na Nowe Środki w Idea Bank jest jedną z najlepszych lokat krótkoterminowych dostępnych na rynku.

3,1% w skali roku obowiązuje dla okresu 6 miesięcy. Do wyboru mamy jeszcze okres 1 i 3 miesięcy przy oprocentowaniu 3% w skali roku.

Na Lokacie ulokować można od 500 zł aż do 1 000 000 zł, przy czym zawsze zalecam zdywersyfikować środki, tak aby w jednym banku nie lokować nie więcej niż równowartość 100 tys. euro (ok. 430 tys. zł). W przypadku Idea Bank mamy wspólny limit z Lion's Bank będącym oddziałem Idea Banku.


Dla nowych środków

Wysokie oprocentowanie 3% - 3,1% w skali roku obowiązuje dla nowych środków ulokowanych w Idea Bank (w tym w Lion's Bank). Przez nowe środki rozumie się nadwyżkę ponad saldo środków zgromadzonych w Idea Bank na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc zasilenia lokaty.

Dla lokat zasilonych od poniedziałku, datą badania salda będzie więc 20 czerwca 2018 roku.

Uwaga! Jeśli nie spełni się warunku nowych środków to oprocentowanie depozytu zostanie obniżone do 0,5% w skali roku.


Lokata na Nowe Środki Plus to:
 • Okres lokaty / oprocentowanie: 
  • 1 miesiąc / 3% w skali roku
  • 3 miesiące / 3% w skali roku
  • 6 miesięcy / 3,1% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 1 000 000 zł
 • Liczba lokat: bez limitów
 • Warunki: Dla nowych srodków
 • Ważność wniosku: 5 dni
 • Dostępność: Dla wszystkich, bez konieczności posiadania konta
 • Odnawialna: Tak, na warunkach lokaty standardowej
Uwaga: Zaraz po założeniu i opłaceniu lokaty zalecam edycję lokaty na lokatę nieodnawialną. Na tą chwilę wiąże się to z kontaktem telefonicznym z infolinią.

Więcej informacji w tabeli oprocentowania lokat.


Z regulaminu:
Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Posiadacza Rachunku stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Posiadacza Rachunku ponad:
 • wszystkie środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku zgromadzone w Banku, w tym w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie na:
 • Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION)
 • Rachunkach Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
 • innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku; na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE i Lokat DESIRE PLUS oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE i Lokat DESIRE PLUS. oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE lub Lokat DESIRE PLUS były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI.


Lokata Happy na 4% do 10 tys. zł


Jeżeli jesteście nowymi klientami Idea Bank, to warto zacząć od założenia Lokata Happy na 4% w skali roku.

Lokata Happy to:
 • Okres lokaty: 3 miesiące
 • Oprocentowanie: 4% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł
 • Liczba lokat: można założyć 1 lokatę
 • Dostępność: Wyłącznie dla nowych klientów banku
 • Odnawialna: Tak, na warunkach lokaty standardowej
 • Czas na opłacenie lokaty: 5 dni0 komentarze :

Prześlij komentarz