100 zł za darmową pożyczkę w BlueBonus II 420 zł za kartę mamBONUS w BNP Paribas 100 zł za Twisto Free z kartą

środa, 3 kwietnia 2013

BZ WBK - III edycja Programu PoleceńOprócz promocji, w której do zdobycia jest 700zł od BZ WBK za założenie konta Godnego Polecenia, można jeszcze skorzystać z programu polecającego.

III edycja Programu Poleceń pozwala zyskać dodatkowe 100zł dla osoby polecającej i polecanej za założenie konta osobistego w BZ WBK.

Razem w zamian za założenie konta jest więc do zdobycia 800zł dla osoby zakładającej konto i 100zł dla polecającego. W przypadku zakupienia więcej niż jednego Produktu w tym samym dniu, nagrody za każdy z Produktów dla Klienta Poleconego i Polecającego się sumują. Czyli do zdobycia jest jeszcze więcej. Takiej promocji jeszcze chyba nie było.

Zobacz najnowszą promocję BZ WBK:


Jak wygląda proces polecania?

  1. Osoba polecająca musi zarejestrować się na stronie www.polecambank.bzwbk.pl. Podczas rejestracji należy odpowiedzieć na pytania konkursowe, Następnie należy pobrać Druk Polecenia i przekazać go swoim znajomym i bliskim polecając produktu Banku.
  2. Osoba Polecona zgłasza się do oddziału, podpisuje umowę dowolnego produktu (konta, karty kredytowej, kredytu gotówkowego itp.) oraz przekazuje wypełniony Druk Polecenia doradcy.
  3. Polecony zaczyna aktywnie korzystać z posiadanych produktów.
  4. Po spełnieniu warunków Programu przez Poleconego i Polecającego klienci otrzymują nagrody w postaci przelewu na konto lub karty prepaid.Kto może polecać?

Każdy aktywny, pełnoletni klient BZ WBK lub byłego Kredyt Banku, który posiada konto osobiste od minimum 3 miesięcy i w każdym z tych miesięcy na jego konto wpłynęło co najmniej 650 zł.


Komu można polecić?

Każdemu pełnoletniemu klientowi, który nie posiadał żadnego produktu w BZ WBK lub byłym Kredyt Banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


Jakie produkty można polecić?

Program obejmuje większość produktów banku:


Nie ma Cię kto polecić?

Napisz do mnie maila (drogadowlasnegom (na) gmail com). Przekażę kontakt do osoby, która będzie mogła Cię polecić.


Nagrody

Klienci, którzy posiadają konto osobiste w BZWBK otrzymają nagrody w postaci przelewu. Osoby,  które nie posiadają konta osobistego otrzymają Nagrody w postaci kart prepaid upominkowych.

Suma Nagród w Programie jest ograniczona i wynosi: 500 000 zł.

Tabela nagród:

Produkt
Nagroda dla Polecającego
i Poleconego
Warunki dla klienta Poleconego
Konta osobiste (z wyłączeniem kont walutowych oraz konta Avocado)
100 zł
Zawarcie umowy Konta osobistego.
W dniu zawarcia z Bankiem umowy Konta osobistego zawarcie również umowy o kartę płatniczą, wydaną do Konta osobistego.
W dniu zawarcia z Bankiem umowy Konta osobistego, zawarcie również umowy Usług bankowości elektronicznej.
Zapewnienie na nowo otwarte Konto osobiste minimum jednego wpływu o wartości minimum 1000 zł z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty w każdym z dwóch pierwszych miesięcy kalendarzowych, nie wliczając miesiąca, w którym zostało otwarte Konto osobiste.
Dokonanie minimum 4 przelewów na dowolny rachunek w każdym z dwóch pierwszych miesięcy kalendarzowych, nie wliczając miesiąca w którym zostało otwarte Konto osobiste.
Dokonanie minimum 4 transakcji kartą płatniczą wydaną do Konta osobistego w każdym z dwóch pierwszych miesięcy kalendarzowych nie wliczając miesiąca w którym zostało otwarte Konto osobiste.
Kredyt Gotówkowy
100 zł
Zawarcie umowy kredytu gotówkowego w wysokości min. 5000 zł.
Spłacenie minimum jednej raty.
Limit w Koncie
100 zł
Zawarcie umowy limitu w wysokości minimum 5000 zł.
Przynajmniej jednokrotne skorzystanie z limitu
Karta Kredytowa
50 zł
Zawarcie umowy karty kredytowej.
Dokonanie 9 transakcji (gotówkowych lub bezgotówkowych) kartą w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
Locum
50 zł
Przystąpienie do ubezpieczenia ze składką
min 200 zł / rok.
Opłacenie składki i minimum 3 miesiące utrzymania.
OP
50 zł
Przystąpienie do ubezpieczenia.
Opłacanie minimum 3 składek i utrzymanie polisy minimum 3 miesiące.
Pozostałe szczegóły:


„Nagroda w postaci karty prepaid upominkowej zostanie przekazana Klientowi pocztą listem poleconym na adres korespondencyjny podany w Banku w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały wszystkich wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
Nagroda w postaci przelewu zostanie przekazana na Konto osobiste podane w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji na stronie www.polecambank.bzwbk.pl, w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały wszystkich wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
Klient Polecający otrzyma Nagrodę  wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości tej nagrody. Bank Zachodni WBK S.A. jako płatnik od łącznej wartości nagród pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego powyższy zryczałtowany podatek dochodowy. 
[…]
W przypadku zakupienia więcej niż 1 Produktu, w tym samym dniu, nagrody za każdy z Produktów dla Klienta Poleconego i Polecającego się sumują. Przy zakupie więcej niż 1 Produktu tego samego rodzaju w jednym dniu nagroda zostaje przyznana tylko za jeden Produkt.” 
[…] 
Nagrody dla Klienta Poleconego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr14, poz.176 z późn. zm.).”


Wiecej:0 komentarze :

Prześlij komentarz