poniedziałek, 1 lipca 2013

Getinonline – Konto Tanie Zakupy – zwrot 10% wartości zakupów spożywczych


W ostatnim czasie banki mocno ograniczyły oferty z premią: AliorSync daje premię 5% za zakupy internetowe tylko, gdy będziemy przelewać na to konto wynagrodzenie, Bank BGŻ od końca sierpnia będzie wymagał osadu na koncie w wysokości min. 5000zł + transakcji kartą na kwotę 500zł, z kolei BankMillennium nalicza już tylko premię od pełnych setek, od maja nie działa tam już premia po skorzystaniu z usługi cashback.

Jak widzicie, wielbiciele promocji nie mają łatwego życia. Na szczęście z pomocą przychodzi nam Getin Bank, który z ramienia internetowego oddziału - Getin Online, wprowadził właśnie ofertę nowego Konta Tanie Zakupy.


Szczegóły produktuNowe Konto Tanie Zakupy zwróci do 10% wartości zakupów spożywczych. Kwota zwrotu nie może przekroczyć 50zł miesięcznie, a rocznie 450zł rocznie. Maksymalny zwrot otrzymamy po wykonaniu zakupów na kwotę 500zł miesięcznie.

Jeżeli zaś chodzi o samo konto, to bazuje ono na Koncie Perfekcyjnym. Jedyną różnicą jest karta do konta: Karta Tanie Zakupy. Samo konto jest bezpłatne przy wykonaniu transakcji na kwotę minimum 400 zł miesięcznie oraz jeden przelew z innego banku na kwotę co najmniej 1000 zł. Jedynym kosztem będzie wtedy opłata za kartę w wysokości 3,99 zł miesięcznie.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że wszystkie bankomaty w Polsce są bezpłatne.

Niestety nowa promocja niedostępna jest dla osób posiadających konto w grupie Getin Noble Bank, tj. Getinonline, Getin Bank oraz Noble Bank.

Do promocji można przystąpić od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r., z zastrzeżeniem, że liczba kart w promocji jest ograniczona do 5 tys. sztuk. Czas trwania promocji dla Uczestnika nie będzie krótszy niż 12 miesięcy.

Nagroda wypłacana jest w terminie do 10 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

„Nagrodą w Promocji jest kwota w wysokości 10% wartości operacji bezgotówkowych dokonanych z użyciem karty Tanie Zakupy w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP, wskazanych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 50 zł, a łączna wartość Nagrody rocznie nie może przekroczyć 450 zł. Opłata miesięczna za kartę Tanie Zakupy wynosi 3,99 zł.

W pozostałym zakresie (a także po zakończeniu Promocji) do Rachunku i Karty debetowej Tanie Zakupy stosuje się zapisy Regulaminu Konto Perfekcyjne.”


Warunki przystąpienia do Promocji


W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), nie posiadająca w Czasie przystąpienia do Promocji rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, która w Czasie na przystąpienie do Promocji zawrze z Bankiem Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Perfekcyjne (dalej: „Umowa Rachunku”) oraz zawrze z Bankiem Umowę o kartę debetową Getinonline wydanej w ramach niniejszej Promocji (dalej „Karta”).

Organizator ogranicza maksymalną liczbę Kart wydanych w ramach niniejszej Promocji do 5 000 sztuk. W przypadku gdy liczba wydanych Kart osiągnie ten limit, Organizator odmówi wydania kolejnych Kart w ramach Promocji. Organizator zamieści ogłoszenie o wyczerpaniu limitu Kart dostępnych w Promocji na stronie internetowej www.getinonline.pl.


Czas trwania Promocji


Uczestnicy mogą przystępować do Promocji drogą elektroniczną w terminie od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. z możliwością przedłużenia lub skrócenia Czasu na przystąpienie do Promocji w przypadku braku ziszczenia się lub szybszego ziszczenia się w określonym terminie ograniczenia wskazanego w pkt. IV.3 Regulaminu.

2. Okres uczestnictwa w Promocji jest liczony od dnia przystąpienia do Promocji do dnia jej odwołania, przy czym Czas trwania Promocji nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia przystąpienia Uczestnika do Promocji.


Z regulaminu


1. Po spełnieniu warunków przystąpienia do Promocji określonych w pkt IV.1 Uczestnik nabywa prawo do otrzymywania nagrody (dalej: „Nagroda”).

2. Nagrodą w Promocji jest kwota 10% wartości operacji bezgotówkowych (dalej: „Operacja”) dokonanych z użyciem Karty w punktach handlowo–usługowych (dalej: „Sklepy”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 50 zł (dalej: „Limit Nagrody”), a łączna wartość Nagrody w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 450 zł. Operacje bezgotówkowe, które zostały rozliczone na Rachunku po przekroczeniu Limitu Nagrody w danym miesiącu, nie są uwzględnianie przy obliczaniu kwoty Nagrody. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, kwota Operacji nieuwzględnionych przy obliczaniu Nagrody nie zostaje doliczona do kwoty Nagrody należnej za kolejne miesiące obowiązywania Promocji.

3. Nagroda za każdy miesiąc kalendarzowy jest obliczana i wypłacana przez Organizatora na Rachunek w terminie do 10 dnia kalendarzowego następnego miesiąca, pod warunkiem że przed dniem wypłacenia Nagrody Rachunek nie zostanie zamknięty lub zmieniony na rachunek innego typu lub umowa na podstawie, którego jest prowadzony nie została rozwiązana lub wypowiedziana. W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji wskazanej powyżej przed dniem wypłacenia Nagrody, prawo do Nagrody nie przysługuje.

4. Promocją nie są objęte Operacje zwrócone, Operacje sporne lub zakwestionowane oraz Operacje, które nie zostaną rozliczone i zaksięgowane na Rachunku w okresie trwania Promocji. W przypadku jeśli Organizator wypłacił Nagrodę za Operacje, o których mowa powyżej, wówczas przysługuje mu prawo do obciążenia Rachunku kwotą niesłusznie wypłaconych Nagród w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji, pod warunkiem że przed dniem obciążenia Rachunek nie zostanie zamknięty.

[…]

6. Za Sklep Organizator uznaje te punkty handlowo-usługowe, które oznaczone są kodem akceptanta 5921, 5411 lub 5499. Kod akceptanta to kod określający kategorię sprzedawcy lub usługodawcy (ang. MCC – Merchant Category Code), który nadawany jest punktowi handlowo-usługowemu przez obsługującego go agenta rozliczeniowego, na podstawie rodzaju prowadzonej działalności usługowo-handlowej, zgodnie z zasadami i regulacjami organizacji płatniczej MasterCard. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodów akceptanta punktom handlowo-usługowym ponosi agent rozliczeniowy.

7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Promocji w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Promocji Uczestnik traci prawo do nabywania Nagrody, a Bank zaprzestanie pobierania opłaty za obsługę Karty, o której mowa w pkt IV.2 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank otrzymał informację Uczestnika o rezygnacji z Promocji, a opłaty i prowizje będą pobierane zgodnie ze standardowymi stawkami określonymi w „Tabeli opłat i prowizji – karta debetowa dla osób fizycznych, obowiązująca w Getin Banku dla Klientów witryny internetowej Getinonline”.


Wnioski


Oferta Getin Online wydaje się naprawdę bardzo ciekawa i przełamuje trend panujący na rynku. Getinonline, nową promocją przebił dwukrotnie Konto Rozsądne Alior Banku zwracające 5% wydatków za zakupy spożywcze.

Kolejna wyższość oferty Konta Tanie Zakupy to opłata za konto. W przypadku wykonania kartą transakcji na 400zł + przelew na 1000 zł, konto w Getin Online będzie kosztowało 3,99zł zamiast nawet 8 lub 17 zł w Alior.

14 komentarze :

pws pisze...

A do tego jest jeszcze ichniejszy jakiś tam program poleceń:
http://www.getinbank.pl/files/documents/Owiadczenie_pole_klienta__II_edycja_.pdf
(nie wnikałem w szczegóły)

Darek M.W. pisze...

Trzeba się temu przyjrzeć bo zapowiada się bardzo ciekawie :-)

Darek M.W. pisze...

Jak informuje PWS (dzięki wielkie), z promocji mogą skorzystać klienci stacjonarnego Getin Banku!!!

Co prawda nadal dziwną sprawą jest zapis w regulaminie, ale pracownicy banku potwierdzają ten stan rzeczy.

Mogadisz pisze...

"Samo konto jest bezpłatne przy wykonaniu transakcji na kwotę minimum 500 zł miesięcznie" - BZDURA! Nie 500zł, a 400zł i dodatkowo musi na konto wpłynąć jednorazowo minimum 1000zł z innego banku.

Darek M.W. pisze...

Nie musisz tak ostro :-)

Dzięki za poprawkę.
Rzeczywiście musiałem spojrzeć na zły dokument. Wpis poprawiony.

Anonimowy pisze...

"Getinonline, nową promocją przebił dwukrotnie Konto Rozsądne Alior Banku zwracające 5% wydatków za zakupy spożywcze." Przebił dwukrotnie? Chyba o 50 zł (400 vs 450 rocznie)i tylko dla 5000 szczęśliwców, bo to promocja ograniczona czasowo i ilościowo. Konto w Aliorze to stała oferta...

Darek M.W. pisze...

Uściślając:

W przypadku Konta Rozsądnego Alior Banku realny maksymalny zwrot to 340 zł dla osób przelewających wynagrodzenie, 292 zł dla pozostałych.

W Getinonline jest to natomiast 402 zł.

A cytowane zdanie dotyczy % zwrotu. W Alior Bank trzeba dokonać transakcji na dwukrotnie wyższą kwotę, aby otrzymać ten sam zwrot. Opłaty też są ponad dwukrotnie wyższe :)

Wojtek pisze...

@Anonimowy powyżej oraz @Droga do własnego M. zauważcie jedno...
Promocja trwa gwarantowane 12 miesięcy, maksymalny zwrot nie może przekroczyć 450 zł na rok kalendarzowy, więc mamy 300 zł w tym roku i 300 zł w przyszłym (6 m-cy x 50 zł) oczywiście minus opłaty za kartę więc wg. mnie wychodzi realny maksymalny zwrot 552 zł

do oceny indywidualnej pozostawię czy jest korzystniejsze od Konta Rozsądengo w Alior Banku

Wojtek pisze...

Poprawka ....
5 nagród w tym roku oraz 7 nagród w przyszłym jednak kwota końcowa zwrotu się nie zmieni..
no chyba że minister Vincent opodatkuje od stycznia moneyback :(

Darek M.W. pisze...

Masz rację. Ja już złożyłem wniosek o otwarcie konta, niestety do dzisiaj (minęło już kilka dni) nikt do mnie nie oddzwonił z banki. A w formularzu na stronie możemy zostawić tylko swoje dane i czekać.

Trochę dziwna sprawa, żeby w XXI w. nie można wypełnić od razu samemu wniosku o konto.

Anonimowy pisze...

Może chodzi o to że ilość kont jest ograniczona do 5000. http://www.getinonline.pl/konta-bankowe/konto-tanie-zakupy.html 2 akapit, 5 wiersz "Do promocji można przystąpić od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r., z zastrzeżeniem, że liczba kart w promocji jest ograniczona do 5 tys."

Anonimowy pisze...

Do mnie zadzwonili z getinonline przed chwilą z propozycją otworzenia tego konta. Parę lat temu miałam u nich lokaty i stąd mnie namierzyli. Podczas rozmowy z konsultantką znalazłam ten blog i skoro nikt tutaj nie zniechęcał do konta Tanie zakupy, to od razu zgodziłam się na przysłanie umowy przez kuriera. Dodam, że Kartę dla kierowców też już mam. Konsultantka powiedziała, że Karta dla kierowców jest w banku stacjonarnym, a Tanie zakupy w internetowym, więc mogę korzystać z obu promocji.

lukrecja pisze...

poka.z wzór przydatnego dokumentu do odstąpienia od umowy

Darek M.W. pisze...

Przy podpisywaniu umowy takowy otrzymałaś :)

Prześlij komentarz