100 zł za darmową pożyczkę w BlueBonus II 420 zł za kartę mamBONUS w BNP Paribas 100 zł za Twisto Free z kartą

piątek, 9 sierpnia 2013

Lokata Wakacyjna na 5,7% w Expander (Meritum Bank)


Postanowiłem również na blogu Jakoszczedzic.pl opisać najlepszą lokatę tego lata. Oferta dotyczy pośrednika finansowego Expander, u którego założymy czystą 1-miesięczną Lokatę Wakacyjną oprocentowaną na 5,70% z gwarancjami BFG.

Expander to pierwsza firma doradztwa finansowego na polskim rynku. Pierwszy oddział Expandera został otwarty w grudniu 2001 roku w Warszawie.


Szczegóły Lokaty Wakacyjnej:


Lokata Wakacyjna w Expander to lokata oferowana przy współpracy z Meritum Bank. Oprocentowanie 5,70% w skali roku dotyczy okresu 1 miesiąca. Na lokacie ulokujemy maksymalnie do 25 000 zł na osobę.

Oprocentowanie Lokaty Wakacyjnej:
- 1 miesiąc 5,70%
- 3 miesiące 3,00%
- 6 miesięcy 3,20%
- 12 miesięcy 3,30%

Więcej szczegółów:
- Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
- Maksymalna kwota lokaty: 25 000 zł
- Kapitalizacja: na koniec okresu
- Maksymalna liczba lokat: 1 na klienta

Uwaga:
Oferta obowiązuje do 23 sierpnia 2013 r.


Jak założyć lokatę?


Założenie w trzech krokach:
  • Wypełnienie wniosku online
  • Umówienie się na spotkanie po kontakcie pracownika firmy Expander
  • Wizyta w oddziale i założenie lokaty
    • Do założenia lokaty niezbędny jest numer rachunku, z którego wpłacone zostaną środki
    • Na ten rachunek wrócą pieniądze po zakończeniu lokaty.
    • Dodatkowo, podczas wizyty u doradcy należy posiadać dokument tożsamości


Wady


Podstawową wadą lokaty jest to, że założenie lokaty może trwać nawet jeden dzień. Dodatkowo, przelew może dojść dopiero następnego dnia, jeżeli przelewu nie dokonamy rano. Może to sprawdzić spadek rzeczywistego oprocentowania o ok. 0,19% (1/30 z oprocentowania lokaty).

Jeżeli pieniądze dojdą w piątek to lokata może zostać założona dopiero w poniedziałek, a przez te kilka dni tracimy potencjalny zysk.


Moje doświadczenia


Wniosek online został wypełniony w czwartek późnym wieczorem. Już następnego dnia około godziny 10 rano zadzwonił konsultant i umówiliśmy się na wizytę w placówce na godzinę 16.

Po przybyciu do placówki, praktycznie od razu zostałem skierowany do doradcy. Podczas rozmowy doradca poruszał tematy oszczędzania długoterminowego. Jednak po mojej odpowiedzi, że pieniędzy będę potrzebował już za ok. 1-2 miesiące, przeszliśmy do rzeczywistego wypełniania wniosku o lokatę.

Całość zajęła nieco ponad 10 minut.


Z regulaminu

„Bank zawrze Umowę lokaty i prześle Posiadaczowi Potwierdzenie, pod warunkiem wpływu środków pieniężnych na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji , który winien nastąpić nie później niż w ciągu 5 Dni roboczych od dnia złożenia Dyspozycji.
[…]
Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. przelewu z rachunku bankowego Posiadacza lub na rachunek bankowy Posiadacza. Dyspozycja przelewu na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji może nastąpić wyłącznie z rachunku bankowego Posiadacza wskazanego w Dyspozycji. Każda Dyspozycja wymaga dokonania oddzielnego przelewu w kwocie określonej w Dyspozycji (bez możliwości dopłat tytułem jednej Dyspozycji).
[…]
Po wpływie środków na rachunek określony w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji, Bank najpóźniej następnego Dnia roboczego zakłada Lokatę oraz odsyła Posiadaczowi Potwierdzenie. Dniem zawarcia Umowy lokaty jest dzień określony w Potwierdzeniu jako rozpoczęcie okresu deponowania.
[…]
Klient zobowiązany jest podać w tytule przelewu numer Dyspozycji.
[…]
Dyspozycja może zostać złożona wyłącznie przez osobę, która jest już posiadaczem rachunku bankowego, z którego przekazywane są środki pieniężne na Lokatę. Dane Posiadacza muszą być zgodne z danymi Posiadacza rachunku, z którego lub na który nastąpił przelew środków pieniężnych. W przypadku niezgodności danych Posiadacza z danymi rachunku, z którego nastąpił przelew środków pieniężnych na Lokatę, środki te zostaną zwrócone przez Bank na tenże rachunek i nie zostanie zawarta Umowa lokaty. W przypadku, kiedy niezgodność danych dotyczy wypłaty środków pieniężnych z Lokaty, Bank nie wykona dyspozycji Posiadacza do czasu wyjaśnienia niezgodności.
[…]
Posiadacz może zasięgać informacji o Lokacie oraz jej saldzie drogą telefoniczną poprzez Infolinię lub drogą elektroniczną na adres klient@meritumbank.pl. Bank udzieli informacji Posiadaczowi pod warunkiem prawidłowej identyfikacji Posiadacza i potwierdzenia jego tożsamości.”

1 komentarze :

Darek M. pisze...

Uwaga!!!

Oferta Lokaty Wakacyjnej została zakończona przed czasem.

Prześlij komentarz