wtorek, 15 października 2013

Getinonline – Zwrot 10% wartości zakupów spożywczych


Powraca świetna promocja banku Getinonline: Konto Perfekcyjne z KartąTanie Zakupy II.

W drugiej edycji programu wciąż do zyskania jest 10% wartości zakupów spożywczych dokonanych kartą do konta. Zmienił się natomiast miesięczny i roczny limit zwrotu.

Na temat poprzedniej edycji możecie przeczytać tutaj:


Szczegóły promocji

W ramach promocji otrzymamy zwrot 10% wartości zakupów w punktach handlowo–usługowych dokonanych kartą Tanie Zakupy. Liczą się jedynie transakcje dokonane na terytorium Polski. Do obliczania premii liczone są transakcje dokonane w punktach oznaczonych kodami MCC: 5921, 5411 lub 5499

Maksymalna kwota zwrotu wyniesie 40 zł miesięcznie i 300 zł rocznie. Tym samym do zyskania jest maksymalnie 380 zł (80 zł w tym roku i 300 zł w przyszłym). W poprzedniej edycji był to zwrot 450 zł rocznie i 50 zł miesięcznie.

Czas trwania promocji to 12 miesięcy. Zwrot w ramach promocji nastąpi do 10. dnia kolejnego miesiąca.

Do promocji można przystąpić od 9 października do 31 grudnia 2013 r. Podobnie jak poprzednio, liczba kart w promocji jest ograniczona do 5000.


Konto Perfekcyjne z kartą Tanie ZakupyKonto Perfekcyjne jest darmowe przy dokonaniu transakcji na kwotę 400 zł miesięcznie.
Wadą jest natomiast opłata za kartę Tanie Zakupy w wysokości 3,99 zł.

W zamian otrzymujemy jednak wszystkie bankomaty w kraju za darmo.


Warunki Promocji


„W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna nieposiadająca w Czasie przystąpienia do Promocji rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Getinonline
Uczestnicy mogą przystępować do Promocji drogą elektroniczną w terminie od dnia 7 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z możliwością przedłużenia lub skrócenia Czasu na przystąpienie do Promocji w przypadku braku ziszczenia się lub szybszego ziszczenia się w określonym terminie ograniczenia wskazanego w pkt. IV.3 Regulaminu. 
Okres uczestnictwa w Promocji jest liczony od dnia przystąpienia do Promocji do dnia jej odwołania, przy czym Czas trwania Promocji nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia przystąpienia Uczestnika do Promocji. 
O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia przez Uczestnika wniosku o otwarcie Konta Perfekcyjnego wraz z wnioskiem o kartę debetową Getinonline. 
Nagrodą w Promocji jest kwota 10% wartości operacji bezgotówkowych (dalej: „Operacja”) dokonanych z użyciem Karty w punktach handlowo–usługowych (dalej: „Sklepy”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 40 zł (dalej: „Limit Nagrody”), a łączna wartość Nagrody w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 300 zł. Operacje bezgotówkowe, które zostały rozliczone na Rachunku po przekroczeniu Limitu Nagrody w danym miesiącu, nie są uwzględnianie przy obliczaniu kwoty Nagrody. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, kwota Operacji nieuwzględnionych przy obliczaniu Nagrody nie zostaje doliczona do kwoty Nagrody należnej za kolejne miesiące obowiązywania Promocji.”

1 komentarze :

Anonimowy pisze...

Właściwie to te wszystkie promocje mają swoje haczyki i niestety nie są wcale tak opłacalne...

Prześlij komentarz