400 zł premii za konto BNP Paribas 100 zł za darmową pożyczkę w BlueBonus II 100 zł za Twisto Free z kartą

poniedziałek, 7 października 2013

Podwyżki opłat i koniec cashbacku 3% w Banku Millennium + alternatywy


Zmiany prawne dotyczące ścięcia opłat interchange do max. 0,5% znajdują odzwierciedlenie w ofertach banków. Na podwyżki decyduje się coraz więcej banków.

Znalezienie w pełni darmowego konta, które dodatkowo uhonoruje swoich klientów premią, staje się coraz trudniejsze. Na koniec wpisu postaram się znaleźć i zaproponować takie właśnie konta osobiste.

Najpierw jednak zaczniemy od opisu zmian w dwóch kontach Banku Millennium: Dobrym Koncie i Koncie Internetowym oraz w ofercie kart kredytowych.

Zmiany w Millennium wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.Zmiany w „Dobrym Koncie”

 Planowane zmiany w "Dobrym Koncie" to:
 • Całkowite zakończenie programu premiowego (Moneyback), tj. zwrotu w wysokości 3%, którym to tak bank się szczycił w reklamach
 • Zostanie wprowadzona możliwość bezpłatnego realizowania zleceń stałych
 • Wprowadzenie pakietu MilleSMSów, tj. wiadomości SMS z informacjami o zmianach na koncie, płatnościach, itp. Koszt pakietu to 2,99 zł za 20 wiadomości.

Wiadomość z banku:

„Pragniemy Państwa poinformować, że od 1 stycznia 2014 roku ulegnie zmianie część warunków prowadzenia rachunków Dobre Konto. Z dniem tym przestanie być naliczany zwrot części wydatków dokonanych kartą Millennium Visa Dobre Konto. Decyzja ta jest spowodowana zmieniającymi się uwarunkowaniami na rynku kart płatniczych. Pragniemy jednak zaznaczyć, że mimo wprowadzanej zmiany, Dobre Konto pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku.”


Zmiany w „Koncie Internetowym”


Większe (bardziej bolesne dla kieszeni) zmiany zajdą w ofercie Konta Internetowego, oferującego zwrot w wysokości 1% wydatków kartą Maestro.

 • Z dniem 31 grudnia 2013 roku kończy się program premiowy (Moneyback), oferujący zwrot 1% wydatków dokonanych kartą
 • Wprowadzona zostaje miesięczna opłata za kartę w wysokości 4,99 zł
  • Jednocześnie wycofana zostaje możliwość zwolnienia z opłaty za kartę po wykonaniu transakcji kartą na kwotę 100 zł
 • Wprowadzona zostaje opłata za wpłatę i wypłatę gotówki w placówce banku w wysokości 4,99 zł
 • Wprowadzona zostaje usługa umożliwiająca bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce w wysokości 4,99 zł miesięcznie (usługa opcjonalna).


Wiadomość z banku:

„Pragniemy Państwu przypomnieć, że 31 grudnia 2013 r. upływa czas obowiązywania Regulaminu sprzedaży premiowej karty debetowej Millennium Maestro PayPass wydawanej do Konta Internetowego - „Moneyback”. Z dniem tym przestanie być naliczany zwrot 1% wydatków dokonanych kartą Millennium Maestro PayPass. Informujemy także o zmianach w Cenniku usług, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Dla Konta Internetowego z kartą Maestro PayPass wprowadzona zostanie nowa usługa umożliwiająca bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce. Usługa jest opcjonalna, a jej miesięczny koszt to tylko 4,99 zł. W zakresie kart debetowych i przedpłaconych zmianie ulegną następujące pozycje:
 • wysokość opłaty miesięcznej za użytkowanie Karty Maestro PayPass do Konta Internetowego wyniesie 4,99 zł
 • wycofane zostanie zwolnienie z opłaty miesięcznej za kartę Maestro PayPass wydanej do Konta Internetowego w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych w ciągu miesiąca na kwotę min 100 zł
 • Dla Konta Internetowego wprowadzenie opłat za wpłatę i wypłatę gotówki w placówce Banku w wysokości 4,99 zł.”


Zmiany w opłatach dotyczących kart kredytowych


To jeszcze nie wszystkie zmiany, Bank Millennium postanowił zmiany wprowadzić od razu na całym froncie.

Pod przykrywką obniżenia opłat za karty kredytowe, znika możliwość zwolnienia z tych opłat. Do tej pory istniały dwie możliwości zwolnienia z opłat:
 • po wykonaniu transakcji kartą na określoną kwotę w programie „Płacę i Zyskuję”
 • złożenie dyspozycji zamknięcia karty i czekanie na kontakt ze strony banku. Często bank proponuje zwolnienie z opłaty po wykonaniu transakcji na kwotę 100 zł czy 200 zł w ciągu miesiąca.

Być może zostanie zachowana taka możliwość nawet po wprowadzanych zmianach.


Wszystkie zmiany:
 • Z dniem 1 stycznia 2014 r. wycofany zostaje program „Płacę i Zyskuję” uzależniający wysokość opłaty rocznej za obsługę karty od wartości transakcji zaksięgowanych na jej rachunku w poprzednich dwunastu miesiącach.
  • dla umów kart kredytowych zawartych przed dniem 1 października 2013 r. możliwość zwolnienia z najbliższej opłaty rocznej (tej, której naliczenie przypada do końca 2014 r.) zostanie zachowana - zgodnie z dotychczasowymi zasadami funkcjonowania programu „Płacę i Zyskuję”.
  • dla karty Visa Platinum wycofana zostaje możliwość zwolnienia z opłaty rocznej za obsługę karty w pierwszym oraz w kolejnych latach użytkowania w oparciu o średniomiesięczne saldo aktywów utrzymywanych w Banku przez Posiadacza karty głównej.
 • Obniżona zostanie wysokość opłat dla następujących kart:
  • dla kart kredytowych Millennium Visa, Millennium MasterCard oraz Millennium American Express opłata roczna za obsługę karty głównej zostaje obniżona z 75 zł do 45 zł
  • dla kart kredytowych Millennium Visa Gold, Millennium MasterCard Gold oraz Millennium American Express Gold opłata roczna za obsługę karty głównej zostaje obniżona z 200 zł do 150 zł
  • dla karty kredytowej Millennium Visa Platinum opłata roczna za obsługę karty głównej zostaje obniżona z 500 zł do 300 zł
 • UWAGA!!! Zmianie ulega obecny okres wolny od odsetek, wynoszący maksymalnie do 56 dni zostaje skrócony do maksymalnie 51 dni
  • zmianie ulegnie termin spłaty, który wyniesie 20 dni od zamknięcia cyklu rozliczeniowego karty.
 • Zmiana na plus: Okres wolny od odsetek mający obecnie zastosowanie wyłącznie dla transakcji bezgotówkowych, będzie również stosowany dla transakcji gotówkowych, takich jak wypłata gotówki z bankomatu lub przelew z karty w Millenet.
  • Powyższa zmiana nie dotyczy kart kredytowych Millennium MasterCard World Signia/Elite oraz Millennium MasterCard World Signia/Elite VIP.

Zmiany wysokości opłat za karty kredytowe wchodzą w życie:
 • od 1 stycznia 2014 roku – dla kart wydanych na podstawie umów zawartych od dnia 1 października 2013 roku
 • od 1 stycznia 2015 roku – dla umów zawartych do 30 września 2013 roku


Humor


Na koniec jeszcze garść humoru, czyli wyciąg nowego regulaminu:
„Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cennika usług w trakcie
trwania umowy Rachunku bankowego:[…] 
b) zmiana o co najmniej 0,001 punktu procentowego jednego z czynników:
- w stawce WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub WIBID- stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej- którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski- poziomu miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego  przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do poprzedniego miesiąca.”

Z powyższego cytatu wynika, że w zasadzie bank będzie mógł dokonywać zmian cennika każdego miesiąca i to nawet po kilka-kilkanaście razy.


Co zamiast Dobrego Konta?


Dobre Konto w Banku Millennium wciąż będzie darmowe przy spełnieniu prostych warunków:
 • Miesięczne wpływy w wysokości co najmniej 1 000 zł (może być z innego konta własnego)
 • Zaksięgowanie 1 transakcji kartą debetową w miesiącu

Korzyści "Dobrego Konta":
 • bezpłatne prowadzenie konta*
 • bezpłatna karta do konta*
 • bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie całej Polski
 • bezpłatne krajowe przelewy internetowe w złotych

Mimo wszystko postaram się zaproponować jakąś alternatywę dla osób, które postanowią zrezygnować z konta w Banku Millennium, tak samo, jak bank postanowił zrezygnować z premiowania swoich klientów.


1.      Alior Sync


Konto w Alior Sync jest w pełni darmowe bez żadnych warunków (wpływy czy transakcje kartą). Sporą zaletą tego konta jest możliwość wykonania do 10 przelewów natychmiastowych w miesiącu (z którymi niestety wciąż są problemy).

Jeżeli na konto w Alior Sync będziemy przelewać wynagrodzenie bądź stypendium, to bank wynagrodzi nas premią w wysokości 5% transakcji wykonanych w internecie:
 • Maksymalnie otrzymać można 50 zł miesięcznie i 200 zł rocznie


Więcej o koncie Alior Sync:


2.      Getin Up z kartą paliwową / z premiąKonto Getin Up z kartą paliwową to świetna opcja dla osób, które jeżdżą co nieco samochodem i spalają miesięcznie ok. 30 litrów paliwa (bądź wydają jego równowartość na stacjach paliw). Getin Bank zwróci różnicę pomiędzy aktualną ceną paliwa a ceną 3,95 zł. Dzięki temu do 30 litrów paliwa miesięcznie kupimy zaledwie za 3,95 zł. Maksymalny zwrot wyniesie do 60 zł na miesiąc.

Konto będzie prowadzone zupełnie za darmo, gdy wykonamy transakcji kartą na kwotę 300 zł miesięcznie (dla osób do 25. roku życia limit ten wynosi 100 zł).


Druga promocja banku to „Konto Getin Up z Premią”. W sumie do zgarnięcia jest 6 premii po 50 zł miesięcznie, razem 300 zł. Promocja dotyczy nowych klientów.


Więcej:


3.      Konto Godne Polecenia w BZ WBK


Promocja Konta Godnego Polecenia Banku Zachodniego WBK jest prawdopodobnie najlepszą promocją tego roku.

W poprzedniej edycji programu premiowego do zdobycia było 10 premii po 50 zł za samo przelewanie wynagrodzenia na nowo otwarty rachunek osobisty.

W obecnej promocji warunki uległy modyfikacji:
 • 500 zł (10 premii po 50 zł) otrzymamy za:
  • Przelewanie wynagrodzenia na Konto Godne Polecenia
  • Wykonanie 3 przelewów miesięcznie
  • Dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę minimum 300 zł miesięcznie
 • Kolejne 200 zł otrzymamy, gdy:
  • Spełnimy powyższe warunki dla każdego z 10 promocyjnych miesięcy
  • Dodatkowo zrealizujemy chociaż jedno polecenie zapłaty przez cały okres promocji

Dodatkowo można otrzymać  po 50 zł premii korzystając z programu polecającego (dla polecającego i poleconego).


Więcej na stronie:


4.      Konto 1|2|3 w BZ WBK


Promocja nowego Konta 123 oprócz premii 700 zł za założenie konta oraz 50 zł za skorzystanie z polecenia, oferuje dodatkowe bonusy:
 • Premia za transakcje kartą debetową:
  • 1% za gaz
  • 2% za prąd
  • 3% za internet / TV / telefon
 • Oprocentowanie rachunku:
  • 1% dla salda od 0 zł do 1 000 zł
  • 2% dla salda od 1 000 zł do 2 000 zł
  • 3% dla salda od 2 000 zł do 3 000 zł
  • 0% dla wyższego salda – dlatego, gdy mamy wyższe środki to lepiej je przelać na rachunek oszczędnościowy
 • 3-miesięczna Lokata Powitalna z oprocentowaniem efektywnym w wysokości 3,35%
 • Jest jeszcze Moneyback (1%, 2% i 3%) za transakcje kartą kredytową. Jednak ze względu na obligatoryjną opłatę miesięczną w wysokości 10 zł, pomijam ten temat – są lepsze oferty na rynku).

Niestety nie ma nic za darmo. Konto i karta będą darmowe po spełnieniu warunków:
 • miesięczny wpływ w wysokości 5000 zł
 • suma transakcji kartą na kwotę 500 zł miesięcznie.


Więcej na temat konta:


Wnioski

Przez weekend, jak powstawał ten wpis, sam zastanawiałem się, czy po zmianach trzymać Dobre Konto czy może je zamknąć, żeby w przyszłości nie naciąć się na jakieś opłaty. Konto od czasu zmian w naliczaniu premii 3% leży nieużywane (dokonuję tylko jednego przelewu na 1 000 zł i jednej płatności kartą w miesiącu). 

Najprawdopodobniej celu zaoszczędzenia czasu na spełnianie warunków (o których łatwo zapomnieć),  przejdę się zamknąć wszelkie relacje z Bankiem Millennium. 

Dodatkowy powód tej decyzji to słabe warunki kredytu hipotecznego w Banku Millennium. Skoro pewne jest, że w ten sposób nie zwiążę się z Portugalczykami, to jaki jest sens trzymać to konto?


A co wy zamierzacie?
Znacie jeszcze jakieś ciekawe rachunki warte polecenia?


Więcej na temat zmian w Millennium:

5 komentarze :

Anonimowy pisze...

Jak dla mnie najciekawsze jest konto Getin Up i poważnie się nad nim zastanawiam. Niestety obecnie zarówno firmowe, jak i prywatne konto mam w WBK i nie jestem zadowolony...

Anonimowy pisze...

chciałabym się zorientować czy za transakcje premiowane zrobione i zaksięgowane w grudniu otrzymam jeszcze premię wypłacaną w styczniu czy już nie dotyczy Millennium Bnak

Darek M. pisze...

Tak, w styczniu będzie jeszcze wypłacany Moneyback za grudzień, kiedy to obowiązują jeszcze stare warunki programu.

Anonimowy pisze...

Reifeisen-Polbank zmienil zasady cashback. Kiedys zwracal 1%, teraz tez 1% ale pod warunkiem, ze transakcja jest wieksza niz 100 zl. Dokladniej za kazde przekroczone 100 zl zwracaja 1 zl. W jakim banku jest lepiej? Chce zmienic karte.

Darek M. pisze...

W Citibank jest zwrot 2% na karcie Wizzair. Tylko środki do wykorzystania wyłącznie na loty tą linią. Na start jest jeszcze 100 zł premii.

Prześlij komentarz