poniedziałek, 23 grudnia 2013

Getin Up – Konto dla Studenta z premią 250 zł (500 zł)


Getin Bank nie przestaje zaskakiwać i wprowadza ciekawe promocje raz za razem. Dzisiaj mamy coś dla wzorowych studentów. Getin Up płaci 50 zł za każdą piątkę na egzaminie. Maksymalna kwota zwrotu może wynieść 250 zł w ciągu roku, czyli 500 zł przez cały okres promocji trwającej aż 24 miesiące od otwarcia konta.

Masz dobre stopnie a jeszcze nie masz konta Getin Up? Załóż je już teraz i otrzymaj premię.

Dodatkowo, za zakupy poprzez MasterCard Mobile do zyskania jest kolejne 200 zł premii.Szczegóły promocji


Zasady promocji są w zasadzie proste. Każda ocena „5” na egzaminie spowoduje otrzymanie premii w wysokości 50 zł, przy czym maksymalny zwrot wyniesie do 250 zł w ciągu roku.

 • W ramach promocji Getin Up wypłaci 50 zł za każdą bardzo dobrą ocenę uzyskaną z egzaminu w ostatniej zakończonej sesji egzaminacyjnej na uczelni wyższej (dla sesji od I półrocza roku akademickiego 2013-2014 do II półrocza roku akademickiego 2014-2015, max 250 zł w ciągu roku)
 • Studenci mogą otrzymać bezpłatnie kartę Visa Debit SimplyOne (połączenie karty debetowej z kartą kredytową).
 • Warunkiem promocji jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 100 zł miesięcznie. Warunek ten również zwalnia z opłaty za kartę SimplyOne.
  • W przeciwnym razie trzeba będzie zapłacić obniżoną opłatę w wysokości 2,99 zł
 • Również konto osobiste będzie bezpłatne, jeżeli w ciągu miesiąca zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do konta na łączną kwotę:
  • min. 100 zł (dla Klientów do 25 roku życia)
  • min. 300 zł (dla pozostałych Klientów)
 • Dodatkowo otrzymamy Konto Oszczędnościowe Skarbonka


Dla kogo?

Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie od dnia 1 czerwca 2013 r. do momentu złożenia „Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji” nie były posiadaczem lub współposiadaczem konta w Getin Bank.


Warunki promocji:

Aby przystąpić do promocji, należy:
 • Złożyć „Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji”
 • Zawrzeć umowę konta Getin Up dla studenta
 • Zawrzeć umowy o Bankowość Internetową i kartę do konta
 • Okazać ważną legitymację studencką na dzień przystąpienia do Promocji lub przedstawienie zaświadczenia o byciu Studentem uczelni wyższej wystawione przez organ uczelni wyższej do tego uprawniony.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych kartami na łączną kwotę minimum 100 zł.

Premia zostanie wypłacona na konto w ciągu 30 dni po spełnieniu warunków. Od otrzymanej premii trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Bank wyśle uczestnikowi PIT-8C.

Uwaga:
W przypadku zamknięcia konta w ciągu dwóch lat od otwarcia zaistnieje konieczność zwrotu otrzymanej premii. Bankowi tym razem zależy na dłuższych relacjach z klientami.


Z regulaminu


„Warunkiem przyznania i wypłacenia Nagrody jest:
a) dostarczenie Potwierdzenia uzyskanych ocen z egzaminów za daną sesję w
nieprzekraczalnych terminach:
 • Do 30 kwietnia 2014 roku za sesję zimową (I półrocze roku akademickiego 2013-2014)
 • Do 31 października 2014 roku za sesję letnią (II półrocze roku akademickiego 2013-2014)
 • Do 30 kwietnia 2015 roku za sesję zimową (I półrocze roku akademickiego 2014-2015)
 • Do 31 października 2015 roku za sesję letnią (II półrocze roku akademickiego 2014-2015)
b) rozliczenie w każdym z co najmniej 5 spośród 6 miesięcy poprzedzających
termin dostarczenia Potwierdzenia uzyskanych ocen z egzaminów (licząc od
pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) transakcji bezgotówkowych Kartami
debetowymi wydanymi do Rachunku i/lub Płatności na łączną kwotę minimum
100 złotych.”


Wnioski


Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze konta w Getin Up i zdobywa bardzo dobre wyniki na uczelni, to jak najbardziej opisywana promocja może być warta polecenia. Co więcej, drugą premię w wysokości 250 zł można otrzymać w kolejnym roku. Razem do zgarnięcia jest 500 zł. Być może istnieje możliwość skorzystania z promocji MasterCard Mobile (w regulaminie jest wyłączenie z innych promocji, ale jedna osoba potwierdziła możliwość łączenia tych promocji).

Wadą jest potrzeba utrzymania konta przez okres 24-miesięcy.

Konto będzie darmowe po wykonaniu transakcji kartą na kwotę 100 zł miesięcznie co nie jest zbyt ciężkim warunkiem (do 25. roku życia) – uwaga na rozliczenie transakcji z opóźnieniem. Najlepiej nie zostawiać tego do ostatnich dni miesiąca.

3 komentarze :

Anonimowy pisze...

O cie piernicze, chyba założę to konto! Żeby aż tyle dawali!?

Anonimowy pisze...

Moim zdaniem ciekawa promocja, warunki do spełnienia i dodatkowa motywacja do dobrych wyników na egzaminach.

Anonimowy pisze...

Promocja była świetna, kilku znajomych z mojego roku z niej korzystało. Z tego co wiem to udało im sie zgarnąć jakąś kwotę.

Prześlij komentarz