wtorek, 16 października 2018 OSZCZĘDZANIE

3% w skali roku na 6-miesięcznej Lokacie Na Nowe Środki Plus w Idea Bank!


Ruszyła nowa odsłona Lokaty na Nowe Środki Plus w Idea Bank.

W poprzedniej edycji można było zyskać wyższej oprocentowanie 3,5% w skali roku, ale wyłącznie na krótki okres 1-miesiąca.

Tym razem zyskać możemy 3% w skali roku na 6-miesięcznej lokacie dla klientów Idea Bank.


Lokata na Nowe Środki Plus 3% na 6 miesięcy


Zaletą nowej Lokaty na Nowe Środki Plus w Idea Bank jest dłuższy okres lokowania środków na najwyższy procent, wynoszący aż 6 miesięcy.

Oprocentowanie lokaty, na której ulokować można kwotę od 500 zł aż do 1 000 000 zł jest to tak naprawdę niewiele niższe niż banki płacą na lokatach "na start".

Najwyższe oprocentowanie 3% w skali roku obowiązuje dla lokaty na okres 6 miesięcy. Na okres 3 miesięcy wynosi ono 2,9%, natomiast na 1 miesiąc jest to 2,7% w skali roku.

Przy każdej okazji przypominam o dywersyfikacji środków. Pamiętajcie, aby jednym banku nie otrzymać środków o równowartości wyższej niż 100 tys. euro (ok. 430 tys. zł). Warto zwrócić uwagę na fakt, że Idea Bank ma wspólny limit z Lion's Bankiem będącym oddziałem Idea Banku.


3% dla nowych środków i ... klientów Idea Bank

Promocyjne oprocentowanie 2,7% - 3% w skali roku obowiązuje wyłącznie dla nowych środków ulokowanych w Idea Bank (w tym w Lion's Bank).

Przez nowe środki ulokowane na lokacie na nowe środki plus w Idea Bank rozumie się nadwyżkę ponad saldo środków zgromadzonych w Idea Bank na koniec 20. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc zasilenia lokaty.

W naszym przypadku będzie nadwyżka ponad saldo z dnia 20-go września 2018 r.

Jeśli nie spełnimy warunku wpłaty nowych środków to oprocentowanie depozytu zostanie obniżone do mizernych 0,5% w skali roku.


Z regulaminu:
Saldo Bazowe – łączne saldo wszystkich środków pieniężnych Posiadacza
Rachunku w Banku liczone na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego
miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek
Lokaty NA NOWE ŚRODKI PLUS z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. 
Nowe Środki – środki pieniężne Posiadacza Rachunku stanowiące nadwyżkę
ponad Saldo Bazowe.


Lokata na Nowe Środki Plus to:
 • Okres lokaty / oprocentowanie: 
  • 1 miesiąc / 2,7% w skali roku
  • 3 miesiące / 2,9% w skali roku
  • 6 miesięcy / 3% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 1 000 000 zł
 • Liczba lokat: bez limitów
 • Warunki: Dla nowych srodków
 • Dostępność: Dla wszystkich, bez konieczności posiadania konta
 • Odnawialna: Nie


Lokata Happy na 4% do 10 tys. zł


Nowi klienci Idea Bank mogą skorzystać z jeszcze lepszej Lokaty Happy na 4% w skali roku.

Lokata Happy to:
 • Okres lokaty: 3 miesiące
 • Oprocentowanie: 4% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 20 000 zł
 • Liczba lokat: można założyć 1 lokatę
 • Dostępność: Wyłącznie dla nowych klientów banku
 • Odnawialna: Tak, na warunkach lokaty standardowej
 • Czas na opłacenie lokaty: 5 dni0 komentarze :

Prześlij komentarz